HÄRLANDA FOG

Mjukfogning


Fasadfogning


Fasadfogning utförs ofta i samband med betongfasader, stenbeklädda fasader. Men även när viss plåtarbete görs på fasad så behövs det fogning.

Det kan vara allt från kompletta nybyggnationer till renoveringar av gamla slitna fogar där vi tar bort den gamla fogen och återfogar med nytt fräscht material.


Fogning i Våtrum


Vattenavvisande samt elastisk och tål rörelser. Används i kök, toalett, duschrum. Samt i vissa fall även utomhus då fogen ska klara av stora rörelser samt mycket vatten. Vi använder oss också utav en silikon som förhindrar mögelbildning och som håller sin färg.

Estetisk fogning


Vi utför fogning som ofta inte syns men som gör skillnad. Kan handla om passbitar i kök, fönsterbänkar, lister, sprickor. Denna fog har förmågan att ta upp rörelser samt är vattenavvisande.