HÄRLANDA FOG
brandtätning i göteborg passivt brandskydd

PASSIVT BRANDSKYDD

Passivt brandskydd är en viktig del för att brandsäkra byggnader och omfattar bl a brandfog och brandisolering. Vi hjälper dig att få brandkraven uppfyllda i din fastighet, och självklart så för vi egna egenkontroller.